AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI İŞLETME FAKÜLTESİ

2017 -2018 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME TANITIM BİLGİLERİ

1. ÜNİVERSİTENİN ADI, ADRESİ, İRTİBAT KURULABİLECEK KİŞİNİN TELEFON VE FAKS NUMARALARI
  AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ

TÜRK DÜNYASI BAKÜ İŞLETME FAKÜLTESİ

Nesimi Rayonu Abbas Sehhet 45 a.  Bakü / Azerbaycan

E-posta : tdav@turan.org
TELEFON NO: 0212.511 10 06
FAKS NO:  0212.520 53 63
 
2. ÜNİVERSİTE YURDU HAKKINDA BİLGİ
(   X) ÜNİVERSİTEDE YURT İMKÂNI YOKTUR.
(   ) ÜNİVERSİTEDE YURT İMKÂNI VARDIR
3. OKUL ÜCRETİ
  (2017 – 2018) EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM ÜCRETİ 3000 (ÜÇBİN) ABD DOLARIDIR (%50 Burslu).
4. HAZIRLIK SINIFI BİLGİLER
( x ) HAZIRLIK SINIFI YOKTUR.
(    ) ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDE HAZIRLIK EĞİTİMİ VERİLMEKTEDİR.
(    ) HAZIRLIK EĞİTİMİ BAŞKA BİR MERKEZDE VERİLMEKTEDİR.
(Hazırlık Eğitimi Başka Bir Merkezde Verilmekte İse Nerede Verildiğini Lütfen Aşağıya Yazınız)
5. KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER
  1.     2017 ÖSYS sonuçlarına göre yerleştiği yeri gösteren bilgisayar çıktısı (3 adet)

2.     Lise diploması (Aslı ve 2 adet noter tasdikli kopyası)

3.     Savcılık (sabıka sorgulaması) belgesi, (1 asıl, 2 fotokopi)

4.     İkametgâh belgesi (Nüfus müdürlüğü veya muhtarlıktan 3 adet)

5.     Nüfus cüzdanı  (Alınmayacak, kayıttan sonra iade edilecektir)

6.     Son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 x 6 cm boyutunda fotoğraf.

7.     Sağlık raporu (Sağlık ocağı veya herhangi bir devlet hastanesinden)

8.     1995 ve daha önce doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

YURT DIŞINA ÇIKARKEN GEREKLİ İLAVE BELGELER (kayıt sırasında istenmez)

9.     Eliza testi

10.   Pasaport

6. KAYIT TARİHİ :  
  YÖK /ÖSYM‘NİN BELİRLEYECEĞİ TARİH
7. EĞİTİM – ÖĞRETİME BAŞLAMA TARİHİ
  15 EYLÜL 2017

8- ÖĞRENCİ KABUL KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

ÖSYS Kılavuzunda yer alan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Kılavuzda yer alan programlarına ÖSYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda denklik belgesi verilecektir. ÖSYS Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarının Kılavuzda yer almayan programları ile ÖSYS Kılavuzunda yer almayan ancak Kurulumuzca tanınan yükseköğretim kurumlarının Kurulumuzca tanınan programlarına ÖSYS sınavında ilgili alan türünde baraj puanı alarak kayıt yaptıran öğrencilerin alacakları diplomaların ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi yapılacaktır. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurtdışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir. (Bu üniversite ve yaşam koşulları hakkında ayrıntılı bilgiye Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanlığının www.turan.org.tr  Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nin www.tdavaz.org internet adresinden ulaşılabilir.)

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’na bağlı bir eğitim kurumudur. Eğitim dili Türkiye Türkçesidir. Fakülte Dekanlığı, öğrencilerimizin uygun şartlarda ve mümkün olduğunca toplu olarak ikameti için gerekli rehberlik ve yönlendirmeleri yapar. Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’nde eğitim ücretli olup, 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında eğitim ücreti yıllık 3000 (üçbin) ABD dolarıdır (%50 burslu).  Yıllık olan öğrenim harcı, taksitle tahsil edilebilir; harçlar,  Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın banka hesap numaralarına veya Vakıf merkezine yatırılmalıdır. Fakülteye yani kayıt yaptıran öğrenci sebebi ne olursa olsun öğrenime devam etmeyip kayıt sildirirse, bu yıl için ödediği/taahhüt ettiği öğrenim harcının tamamını ödemek zorundadır. Adres: Kemalpaşa Mahallesi, Bukalıdede Sokak, No.4, İstanbul Büyükşehir Belediye Sarayı Arkası, Ankaravi Mehmet Efendi Medresesi, 34471 Saraçhane/İstanbul. E-posta:  tdav@turan.org, egitim@turan.org. Ayrıntılı bilgi ve kayıt işlemleri ile ilgili olarak Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın www.turan.org.tr ve Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi’nin www.tdavaz.org sayfaları ziyaret edilebilir. Ayrıca 0212.511 10 06 numaralı telefon aracılığıyla Saadet Pınar Yıldırım / Metin Köse / Hasan Göncü’den bilgi alınabilir.