Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Türk Dünyası İktisat Fakültesi


Türk Dünyası İşletme Fakültesi, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın teşebbüsü ile Azerbaycan Halk Tasarrufatını İdare etme Enstitüsü ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı arasında yapılan anlaşma ile 1992 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurulmuştur.

1990 yılında Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü ile yapılan işbirliği anlaşmasıyla, İşletme Yöneticisi Yetiştirme Seminerleri vermek üzere başlatılan çalışmaların, iyi sonuçlar vermesi üzerine, 1992 yılında, Vakfımız ile Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü Rektörlüğü arasında yapılan yeni bir anlaşma ile 4 yıllık eğitim-öğretim süresi olan bir fakültenin açılmasına karar verilmiştir. 1998 yılında YÖK tarafından denkliği tanınmış ÖSYS vasıtasıyla Türkiye’den de öğrenci yerleştirilmesine başlanmıştır.

Fakültemiz 2001 yılından itibaren Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde kendi ismiyle anılmaktadır. 2001 yılında yapılan bir anlaşmayla İşletme Bölümümüz yanında Uluslararası İlişkiler Bölümü açılmıştır.

Ders programları, Türkiye’deki benzer bölümler ile paralellik sağlamaktadır, özellikle İstanbul Üniversitesi örnek alınmıştır.

1996 yılından itibaren mezun vermeye başlayan fakültemizden bugüne kadar binlerce öğrenci mezun olmuş ve bu öğrencilerimiz, Serbest Piyasa Ekonomisini tercih etmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bu alanda ihtiyaç duyduğu, kalifiye işgücü ihtiyacına en büyük katkıyı yapmıştır. Mezunlarımız, bugün, Azerbaycan’ın iktisadi alanlarında yönetici, girişimci, bankacı, muhasebeci adı altında profesyonel olarak çalışmaktadırlar. Türkiye’de de aynı/benzer bölümlerden mezun olan öğrencilerin sahip oldukları bütün imkânlara artılarıyla sahip olmuşlardır.

Eğitim dili, Türkiye Türkçesidir. Fakültemizde, Türkiye Türkçesi ile öğretim yapıldığından, Türkiye’den gelen öğrenciler için hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır. Azerbaycanlı öğrencilerimiz 15 günlük hızlandırılmış Türkiye Türkçesi Kursu’nun ardından doğrudan 1. sınıfa başlamakta, dersleri Türkiye Türkçesi ile takip edebilmektedir.

2007-2008 öğretim yılında yeni binasına taşınan fakültemiz, çağdaş iletişim altyapısıyla tüm dünya ile bilişim imkânına kavuşmuştur.

2001-2002 öğretim yılında açtığımız bu bölümde Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Ekonomi, İngilizce, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış alanlarında dersler okutulur.

Bu bölümden mezun olanlar kamu kuruluşları ve özel sektörde müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük ve benzeri görevler yanında işletmelerin çeşitli birimlerinde meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler.

Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında çalışmaktadırlar.

Eğitim süresi 4 yıldır.

Bu bölümde Siyasal Tarih, Siyaset Bilimi, Toplumbilim, Devletler Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politikası, Meslekî Rusça, İngilizce alanlarında dersler okutulur.
Bu bölümden mezun olanlar diplomat olarak devlet daireleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler.

Eğitim süresi 4 yıldır.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesindeki Fakültemizin akademik kadrosunu, Türkiye’den görevlendirilen sahasında yetkin profesör, doçent, yardımcı doçentler oluşturmaktadır. Gerek görülmesi durumunda Türkiye Türkçesine vakıf yerli akademisyenler de kadromuzda görev alabilmektedir.

Akademik Kadro

 • Doç. Dr. Raqif Qasımov
 • Doç. Dr. Fariz Ahmədov
 • Doç. Dr. Kadir Bayramlı
 • Dr. Elşen Məmmədli
 • Dr. Şahin Əkbərov
 • Dr. SüdabE Salihova
 • Dr. Oktay Guliyev
 • Dr. Nazim Ceferov
 • Dr. Aqil Memmedov
 • Dr. Nurhodja Akbulayev
 • Öğr. Gör. Nəriman Xanəhmədov
 • Öğr. Gör. Yusif Aliyev
 • Öğr. Gör. Əbilhan İsayev
 • Öğr. Gör. Ziyadhan Hesenov
 • Öğr. Gör. Araz Aslanlı
 • Öğr. Gör. Turan Ahmədov
 • Öğr. Gör. Mirzəyeva Gülnar İsmayıl
 • Öğr. Gör. Aliyeva Besti Məhər
 • Öğr. Gör. Mətanət Məmmədova
 • Öğr. Gör. Keniş Amrahov
 • Öğr. Gör. Famil Mecidli
 • Öğr. Gör. Leyla Sultanlı
 • Öğr. Gör. Teymur Serxanov
 • Öğr. Gör. Memmedov İlkin
 • Öğr. Gör. Pervin Paşayeva
 • Öğr. Gör. Günel Hüseynova
 • Öğr. Gör. Nigar Quliyeva
 • Öğr. Gör. Kalender Memmedli
 • Öğr. Gör. Vasif Aliyev

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

 • Dekan Vek. Doç. Dr. Raqif Gasımov
 • Dekan Yrd. Yusuf Aliyev
 • Dekan Yrd. Cevahirhanım Memmedova
 • Doç. Dr. Fariz Ahmadov
 • Dr. Elşen Memmedli
 • Dr. Şahin Ekberov
 • Dr. Oqtay Quliyev
 • Dr. Nurhodja Akbulayev
 • Nihal Mirzalıyev (Öğrenci temsilcisi)

Akademik Takvim

 • GÜZ DÖNEMİ DERS BAŞLANĞICI: 17 EYLÜL 2018
 • DERS DÖNEMİ: 17 EYLÜL-28 ARALIK 2018
 • KAYIT YENİLEME: 17-21 EYLÜL 2018
 • DERS DEĞİŞTİRME: 24-28 EYLÜL 2018
 • ARA SINAVLARI: 05-16 KASIM 2018
 • FİNAL SINAVLARI: 04-18 OCAK 2019
 • BÜTÜNLEME SINAVLARI (2, 3 ve 4-cü sınıflar): 22 OCAK -01 ŞUBAT 2019
 • BAHAR DÖNEMİ DERS BAŞLANGICI: 18 ŞUBAT 2019
 • DERS DÖNEMİ: 18 ŞUBAT-31 MAYIS 2019
 • KAYIT YENİLEME: 18-22 ŞUBAT 2019
 • DERS DEĞİŞTİRME: 25 ŞUBAT-01MART 2019
 • ARA SINAVLARI: 08-19 NİSAN 2019
 • FİNAL SINAVLARI: 03 HAZİRAN-14 HAZİRAN 2019
 • BÜTÜNLEME SINAVLARI (2, 3 ve 4-cü sınıflar): 17-27 HAZİRAN 2019
 • TEK DERS: 28 HAZİRAN – 01 TEMMUZ 2019
 • BİTİRME TEZİ SINAVI: 27 HAZİRAN-5 TEMMUZ 2019

Resimler

« 2 arasında 4 »

Bakü

Fakültemizin bulunduğu Azerbaycan’ın / Odlar Yurdu’nun nadide güzellikteki başkenti olan Bakü, gerek tabii özellikleri gerekse tarihi yapılarıyla Hazar Denizinin kıyısında yer almaktadır. Bakü’de onlarca üniversite ile birçok yükseköğretim kurumu vardır. Ayrıca liman kenti ve ticaret merkezi olmasından dolayı da dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış bir şehirdir. Şehirde tiyatro, kütüphane, sinema ve diğer kültürel mekânlarla oldukça sık karşılaşılmaktadır. Zira Azerbaycan halkı kendi kültür mirasına oldukça sıkı suretle bağlı olduğunu bu şekilde kanıtlar durumdadır. Bunların yanında gençlerin boş vakitlerini en iyi şekilde geçirebilmeleri için gerekli alanlar yaratılmış, gençlere eğlenebilme seçeneği yanında aynı zamanda kendilerini geliştirmeleri için olanaklar sunulmuştur. Bunların yanı sıra şehir merkezine yakın olan birçok tatil beldeleri sayesinde işten okuldan fazla uzaklaşmadan dinlenmenin mümkün olması, bu şehri oldukça cazip hale getirmektedir. Bugün 2 milyonu Aşan nüfusuyla Azerbaycan’ın, Kafkasların, Türk Dünyasının ve dünyanın stratejik öneme sahip çok önemli şehirlerinden Bakü, bu imkânlarını değerlendirecek öğrencileri beklemektedir.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 20 Temmuz 1980 tarihinde kurulmuştur. 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın en önem verdiği konuların başında eğitim ve öğretim gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda birçok okul, bölüm ve fakülteler açmıştır. Türkiye dışındaki eğitim ve öğretimler ilk ve orta eğitim, üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyi ile öğrencilere, kurslarla ise halka yöneliktir.

Kırgızistan Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi (1993 -) ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi (2002 -), Azerbaycan Türk Dünyası İktisat Fakültesi (1992 – ), Bulgaristan Sofya İşletme Fakültesi (2005-2009), Kazakistan Türk Dünyası KızılordaTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1992-2013), Kazakistan Abay Pedagoji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1992-2013) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türkiye dışında eğitim ve öğretim veren kurumlarıdır. Bu fakülte ve bölümler ile birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Tataristan, Hakasya, Altay, Çuvaşistan, Dağıstan, Tuva, Makedonya gibi birçok ülke ve bölgede Türk kültürünü araştırma, geliştirme ve yayma amaçlı çalışan Araştırma ve Kültür Merkezleri de açmıştır.

Kırgızistan’daki Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün geçmişi 1993 yılına kadar uzanır. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı sayın Prof. Dr. Turan YAZGAN 1993 yılında Kırgızistan’a gelerek Calalabat Valiliği ile bir anlaşma imzalar. İmzalanan bu anlaşmayla Kommersiyalık Enstitüsü çatısı altında ilk olarak Türk Dünyası İşletme Fakültesi kurulur. Enstitü sonraki yıllarda akademiye ve daha sonrada bugünkü adıyla “İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi”ne dönüşür. Bu gelişmenin yanı sıra ikinci fakülte olarak Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi de kurulur. 2008 – 2009 Eğitim- Öğretim yılının başında üniversitenin aldığı senato kararı ile fakültelerimiz tek bir çatı altında birleştirilerek, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlanmıştır.

2008 – 2009 eğitim ve öğretim yılı itibarı ile öğrenci sayısı 700’lere ulaşan Türk Dünyası Fakültelerinde Türk Dünyası’nın dört bir yanından gelen öğrenciler 23 yıldır öğrenim görmektedir. Başta Kırgızistan olmak üzere, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tataristan, Hakasya, Altay, Tuva, Makedonya, Gürcistan, Tacikistan, Afganistan, Suriye ve daha birçok yerden öğrenci eğitim almaktadır. Türk Dünyası Fakülteleri’nin mezunlarının bir kısmı kendi ülkelerine dönüp önemli vazifeler üstlenirken diğer bir kısmı da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı aracılığıyla Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmaktadırlar.

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrencileri gibi öğretim elemanları da farklı ülkelerdendir.

Amacımız; Kırgızistan Türkleri ile Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Türkleri ve diğer akraba topluluklar arasında ortak anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsünü gerçekleştirmeye çalışan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, bu ülkü doğrultusunda öğrencisi ve tüm kadrosu ile birlikte Türk Dünyası’nın geleceğinin temellerini atmaya devam etmektedir.

Türk Dünyası İşletme Fakültesi

 • Nesimi rayonu Abbas Sehhet 45a. Bakü / Azerbaycan
 • Öğrenci işleri : 00994124416533
 • Bölüm (Kafedra) : 00994124408937
 • E-Posta: tdbakuifd@turan.org / tudifak@gmail.com

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

 • Kemalpaşa Mahallesi Bukalidede Sokağı No: 4 Belediye Sarayı ArkasıAnkaravi Mehmed Efendi Medresesi Posta kodu: 34134 / Posta kutusu: 9
 • Saraçhane / Aksaray / Fatih / İstanbul / Türkiye
 • Telefon: 00902125111006
 • Belgegeçer: 00902125205363
 • E-Posta: tdav@turan.org