Şubat 2015 Faaliyetleri

1 PDF

2 PDF

Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi 2013 Mezunlarına Duyuru

Vakfımızın Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bünyesinde açmış olduğu Türk Dünyası İşletme Fakültesi’nden Haziran 2013’te mezun olan öğrencilerimizin diplomaları hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, diplomalarını, varsa harç borçlarını ödeyerek kendileri; kendileri gidemiyorsa Azerbaycan Cumhuriyeti veya Türkiye Cumhuriyeti noterlerinin herhangi birisinden vekâlet verecekleri kişi aracılığı ile Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi Öğrenci İşleri Daire başkanlığından alabileceklerdir.